Fami通公开新一周(5月6日至5月12日)日本软硬件销量排行榜,《剑星》以绝对优势强势登顶,成为榜单上唯一一款PS系游戏,第二位为《马里奥赛车8:豪华版》,第三位为《永恒蔚蓝:流光》。

Fami通新一周销量榜 《星刃》登顶

榜单详情:

软件:

1.【PS5】《星刃》 –13,033 (80,164)

2.【Switch】《马里奥赛车8:豪华版》–9,652 (5,835,236)

3.【Switch】《永恒蔚蓝:流光》–6,951 (35,296)

4.【Switch】《健身环大冒险》–6,536 (3,559,654)

5.【Switch】《集合啦!动物森友会》–5,932 (7,765,947)

6.【Switch】《马里奥兄弟:惊奇》–5,667 (3,521,944)

7.【Switch】《我的世界》–5,469 (3,521,944)

8.【Switch】《碧姬公主 表演时刻!》–5,469 (3,521,944)

9.【Switch】《任天堂明星大乱斗:特别版》–5,058 (5,506,269)

10.【Switch】《喷射战士3》 –4,550 (4,297,178)

硬件:

1.Switch OLED–35,575 (7,231,271)

2.PlayStation 5–18,166 (4,827,074)

3.Switch Lite–7,604 (5,841,449)

4.Switch–3,885 (19,790,275)

5.Xbox Series X–3,466 (274,587)

6.PlayStation 5数字版 –3,352 (770,755)

7.Xbox Series S–982 (311,834)

8.PlayStation 4–80 (7,925,861)